Nieuwsbrief september 2014

Spreuk van de maand :

Zoek het geluk niet te ver, straks kijk je er overheen.

Dagtocht Broekerveiling gaat niet door
In onze nieuwsbrief van juni hebt u kunnen lezen over het voorstel van het bestuur om op 23 september aanstaande een dagtocht naar de Broekerveiling te maken.

In de nieuwsbrief van juli - augustus 2014 hebben wij u nogmaals op deze dagtocht attent gemaakt.Helaas heeft het bestuur deze dagtocht nu moeten annuleren in verband met te weinig aanmeldingen.
Het spijt ons zeer dat wij dit besluit hebben moeten nemen, maar het is niet anders.

Leden, die zich hebben opgegeven, zijn inmiddels op de hoogte gebracht van dit besluit. Aan leden, die het bedrag al hadden overgemaakt, is het intussen teruggestort.

Contributie - herinnering
Van sommige leden hebben wij nog geen contributie ontvangen. Wilt u zelf uw administratie daarop nazien en alsnog het bedrag overmaken?

€ 25,50 voor 1 persoon
€ 39,00 voor 2 personen
Het rekeningnummer is: NL18 INGB 0004 3828 35 tnv PCOB, Amsterdam

In verband met besparing van de kosten sturen wij geen acceptgirokaart ter herinnering, wij vragen daarvoor uw begrip.

Belangenbehartiging op landelijk en lokaal niveau
Zowel op landelijk niveau als in Amsterdam doet de PCOB actief mee aan de belangenbehartiging voor ouderen.

Op landelijk niveau gebeurt dat in het kader van het CSO, de koepel van ouderenorganisaties. De afgelopen maanden werd veel aandacht gegeven aan de ontwikkelingen in de zorg in het algemeen en de nieuwe WMO in het bijzonder.

In Amsterdam komt de politiek, na het zomerreces, weer op gang. De PCOB zal, samen met de andere Amsterdamse ouderenorganisaties, de woorden en daden van de heren en dames politici in de Stopera nauwlettend volgen. De behandeling van de gemeentebegroting 2015 is de eerste gelegenheid om nog eens indringend aandacht te vragen voor de belangen van de Amsterdamse ouderen op het vlak van zorg en welzijn, van huisvesting, van koopkracht en van mobiliteit. En verder zal de nieuwe gemeentelijke WMO-verordening veel meedenkwerk vergen

 

Nieuwsbrieven

2014

Nieuwsbrief sept PDF

Nieuwsbrief juli/aug PDF

Nieuwsbrief juni PDF

Nieuwsbrief mei PDF

Nieuwsbrief april PDF

Nieuwsbrief maart PDF

Nieuwsbrief febr PDF

Nieuwsbrief dec/jan PDF

Nieuwsbrief nov PDF

Nieuwsbrief sept PDF

 

 

Kopij inleveren voor
......PCOB Afdeling Amsterdam
Plantage Middenlaan 14-I
1018 DD Amsterdam
Tel. 020 - 646 40 67
Ondersteuning en adviezen
aan afdelingen